Чачыраткыч

  • Sprayer

    Чачыраткыч

    1. Пайдалуу модель айыл чарба машинасына, атап айтканда, күрүчтүн көчөттөрүн ташууга, дан ташууга, жер семирткичтерди чачууга жана жаздык талаага дары-дармектерди чабууга жөндөмдүү жабдууларга тиешелүү.Улуттук айыл чарбасын модернизациялоонун темптерин тездетуу менен Кытайда айыл чарбасын механизациялоонун децгээли бир кыйла жогорулады.Жазы талааны айдоо жагынан, күрүч трансплантатору жасалма трансплантторду алмаштыруу өтө кеңири таралган.Бирок, натыйжада көйгөй болуп саналат ...